โรงเรียนตากพิทยาคมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

โรงเรียนตากพิทยาคมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางมณฑิรา มาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และดร.ภูมิ ประยูรโภคราช หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษและครูผู้จัดการดูแลระบบ Google Classroom ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ได้ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 115 ปีโรงเรียนตากพิทยาคม

สำหรับการเข้าตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในวันนี้ คณะผู้ตรวจราชการเขตฯ ได้เข้าสังเกตการณ์คณะครูที่กำลังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ตามอาคารต่างๆ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

{“uid”:”832812AF-BD4D-467D-9721-CBB5EBA14F27_1626096447920″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}

Leave a comment