ประวัติโดยย่อ 

 

จบการศึกษาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มรับราชการ

ปี พ.ศ.2526  ตำแหน่งครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนพบพระวิทยาคม กิ่ง อ.พบพระ จังหวัดตาก

ปี พ.ศ.2531 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการ อ.พบพระ จ.ตาก
ปี พ.ศ.2533 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ปี พ.ศ.2535 ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอในจังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ.2536 ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 
ปี พ.ศ.2547 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.เชียงใหม่ เขต 1
ปี พ.ศ.2556 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ปี พ.ศ.2557 และ 2564  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
27 สิงหาคม 2564  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จนถึงปัจจุบัน