สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
 Phone :  088-2938738 Fax: 055-039827
 E-mail: secondary.tak@gmail.com