• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: 088-2938738 Fax: 055-039827
  • E-mail: secondary.tak@gmail.com

  นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

  นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

ทำเนียบ

ปฏิทินปฏิบัติราชการ สพม.ตาก

ผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปีงบประมาณ 2565

  คลังความรู้

  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ SPM TAK

สถาบัน IMAKE ร่วมประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

TAK ZERO Dropout PSCUC MODEL

กิจกรรม “สพม.ตาก ใส่เสื้อลายดอก บอกรักกัน”

(Mhee Noom heart)แนะนำโรงเรียนพบพระวิทยาคม(Tai Nim heart)

Active Learning กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางเคมี เรื่อง การทอดปาท่องโก๋ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี

คลิปรายการ ไทยแลนด์วีคลี่ เรื่อง Active Learning GPAS 5 Steps โรงเรียนตากพิทยาคมครับ ออกอากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

แจกใบงานเด็กๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 การศึกษาไทยต้องรอด

MV สพม.ตาก

TikTok TikTak

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai