• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: กลุ่มอำนวยการ 083-8762111 กลุ่มการเงิน 083-8728111 กลุ่มนิเทศ ฯ 083-8754111 กลุ่มส่งเสริมฯ 083-8730111
    Phone: กลุ่มนโยบายและแผน 083-8696111 กลุ่มบริหารงานบุคคล 083-8795111 กลุ่มกฎหมาย 088-2938738
    E-mail: secondarytak@secondarytak.go.th E-mail: saraban04303@obec.go.th

ผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5 ถักทอสายใย ลายน้ำเมย โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

พฤหัสเช้าข่าวนักเรียน ครั้งที่ 5 กิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

รายการ สพฐ. ขอมาเล่า ครั้งที่ 1/2566 ตอน โรงเรียนโมโกรวิทยาคม

การเรียนรู้สถานการณ์จำลองกรณีเมื่อเผชิญเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้อาคาร โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

"พาน้องกลับมาเรียน" โรงเรียนแม่กุวิทยาคม

โครงการ“รักษ์ตาก รักษ์โลก”

(Mhee Noom heart)แนะนำโรงเรียนพบพระวิทยาคม(Tai Nim heart)

MV สพม.ตาก

TikTok TikTak

SPM.Tak Young Reporter