• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: 088-2938738 Fax: 055-039827
  • E-mail: secondary.tak@gmail.com

แผนพัฒนาการปฎิบัติงาน

แผนป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส/ประจำปี

แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

Previous
Next
ผอ

  ข่าวหนังสือพิมพ์

Previous
Next

คุณครูเจษฎา เจริญศรี ผุดไอเดียใส่ชุดมาสคอต พี่หมีบราวน์ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน(วันที่ 16 มิถุนายน 2564)

ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

พร้อมสรรพสรรพพร้อม แนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก

สพม.ตาก จัดกิจกรรม Big Cleaning ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โรงเรียนผดุงปัญญา การบริหารจัดการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในองค์กร

ครูตากพิทยาคม ผุดเดียใส่ชุดมาสคอต สร้างบรรยากาศการเรียนออนไลน์

โรงเรียนตากพิทยาคมเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมรับการเปิดภาคเรียน

พร้อมสรรพ สรรพพร้อม

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai