• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: 088-2938738 Fax: 055-039827
  • E-mail: secondary.tak@gmail.com
Previous
Next

  แบบฟอร์มรายงาน สพม.ตาก

  ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ

  อบรม / พัฒนา

  ข้อมูลสารสนเทศ สพม.ตาก

ชนะเลิศ ประเภทครู กิจกรรม การพัฒนาสื่อทักษะการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 สพม.ตาก

ชนะเลิศ ประเภทนักเรียน กิจกรรม การพัฒนาสื่อทักษะการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 สพม.ตาก

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทครู กิจกรรม การพัฒนาสื่อทักษะการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 สพม.ตาก

รองชนะเลิศอันดับ ประเภทนักเรียน กิจกรรม การพัฒนาสื่อทักษะการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 สพม.ตาก

แจกใบงานเด็กๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 การศึกษาไทยต้องรอด

การลงพื้นที่โค้ชกำกับ ติดตามการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

โรงเรียนผดุงปัญญา การบริหารจัดการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในองค์กร

ครูตากพิทยาคม ผุดเดียใส่ชุดมาสคอต สร้างบรรยากาศการเรียนออนไลน์

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai