• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: 088-2938738 Fax: 055-039827
  • E-mail: secondary.tak@gmail.com

  นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปีงบประมาณ 2565

  คลังความรู้

  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

วีดีทัศน์วาระเกษียณอายุราชการ สพม.ตาก ปี 2565

สพม.ตาก จัดอบรม โครงการ Young Reporter

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ SPM TAK

สถาบัน IMAKE ร่วมประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

โครงการ“รักษ์ตาก รักษ์โลก”

(Mhee Noom heart)แนะนำโรงเรียนพบพระวิทยาคม(Tai Nim heart)

Active Learning กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางเคมี เรื่อง การทอดปาท่องโก๋ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี

คลิปรายการ ไทยแลนด์วีคลี่ เรื่อง Active Learning GPAS 5 Steps โรงเรียนตากพิทยาคมครับ ออกอากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

MV สพม.ตาก

TikTok TikTak

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai