• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: 088-2938738 Fax: 055-039827
  • E-mail: secondary.tak@gmail.com

  นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ปฏิทินปฏิบัติราชการ สพม.ตาก

ผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปีงบประมาณ 2565

  คลังความรู้

  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

TAK ZERO Dropout PSCUC MODEL

กิจกรรม “สพม.ตาก ใส่เสื้อลายดอก บอกรักกัน”

TAK ME MORE"ตาก มีอะไรมากกว่าที่คิด"

VTR SPMtak

Active Learning กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางเคมี เรื่อง การทอดปาท่องโก๋ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี

คลิปรายการ ไทยแลนด์วีคลี่ เรื่อง Active Learning GPAS 5 Steps โรงเรียนตากพิทยาคมครับ ออกอากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

แจกใบงานเด็กๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 การศึกษาไทยต้องรอด

การลงพื้นที่โค้ชกำกับ ติดตามการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai