• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: 088-2938738 Fax: 055-039827
  • E-mail: secondary.tak@gmail.com
Previous
Next

ปฏิทินปฏิบัติราชการ สพม.ตาก

ผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปีงบประมาณ 2565

  คลังความรู้

  ข้อมูลสารสนเทศ สพม.ตาก

ปฏิญญาเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ผอ.สพม.ตาก นิเทศการสอนครู โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือและคอมพิวเตอร์

8 โรงเรียนมัธยม สพม.ตาก ลงนาม MOU กับสถาบันพระบรมราชชนก

คลิปรายการ ไทยแลนด์วีคลี่ เรื่อง Active Learning GPAS 5 Steps โรงเรียนตากพิทยาคมครับ ออกอากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

แจกใบงานเด็กๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 การศึกษาไทยต้องรอด

การลงพื้นที่โค้ชกำกับ ติดตามการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

โรงเรียนผดุงปัญญา การบริหารจัดการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในองค์กร

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai