ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ 21 กันยายน 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธาน การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือจังหวัดตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ ห้องประชุมช้องนาง โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

สพม.ตากบรรจุข้าราชและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) จำนวน 5 ราย

วันที่ 21 กันยายน 2566 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.นายชนาวุฒิ ทองเชื้อ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ 2.นางสาวอภิญญา วัฒนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 3.นางสาวอรวรรณ หมื่นแม่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4.นายจตุพล ยะวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน 5.นายภูเมธ โอ

เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอการอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วันที่ 19 กันยายน 2566 ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นางสาว พรทิพย์ อินอยู่ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอ การอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล และการนำหลักสูตรไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอน ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

คัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD

วันที่ 20 กันยายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

คัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

วันที่ 20 กันยายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมลานสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก