สพม.ตาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 27 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการ สพม.ตาก พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด สพม.ตาก ศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมี รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติบรรยาย ให้ความรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สพม.ตาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนจอมทอง

วันที่ 26 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการ สพม.ตาก พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด สพม.ตาก ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

กีฬา กระชับสัมพันธ์ผู้บริหาร สพม.ตาก กับ สฟป.ตาก เขต 1

วันที่ 24 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการ สพม.ตาก พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด สพม.ตาก ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับสัมพันธ์ ระหว่าง สพม.ตาก กับ สพป.ตาก เขต 1 นำโดยนายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1 และได้รับเกียรติจากนายณรงค์ นาคนายะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มาเยี่ยมชมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

สพม.ตาก ขับเคลื่อนภาษาเมียนมาร์ ร่วมกับ MYANMAR INTERNATIONAL ACADEMY (MIA)

วันที่ 22 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วย ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล ภาควิชาสังคมและอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาและครูสอนภาษาเมียนมาร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่ปะวิทยาคม แม่กุวิทยาคม แม่จะเราวิทยาคม พบพระวิทยาคม อุ้มผางวิทยาคม ผดุงปัญญา ถนอมราษฎร์บำรุง สามเงาวิทยาคม ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการและครูโรงเรียน MYANMAR INTERNATIONAL ACADEMY (MIA) เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนักเรียน และกำหนดจัดงานวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องปร

สพม.ตาก ขับเคลื่อนโครงการ “สภานักเรียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Student Council fro SDGs)

วันที่ 21 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ตาก ดำเนินการจัดโครงการสภานักเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Student Council fro SDGs) เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสภานักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.ตาก ได้ศึกษาเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางและเป้าหมายขององค์กรสหประชาชาติ และเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน และได้ผากข้อคิดกับนักเรียนว่า “ให้มีความใฝ่รู้ แล