นักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

นักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก รับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย คือ นางสิยาพัฐ เอี่ยมอินทร์, นางวาสนา พูลเดอียด และนางสาวอักษร วุ่นสุก นักศึกษาปริญญาโท ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

สพม.ตาก ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/256

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

สพม.ตาก ประชุมหารือ สอบถามความสมัครใจครูแอน ครูวัลย์ เพื่อบรรจุครูตามคำพิพากษาคดีปกครอง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานการประชุม เรื่อง พิจารณาการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามข้อมูลตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ตามคำพิพากษาคดีปกครอง กรณีของนางสาววนาลี ทุนมาก และนางสาวนิราวัลย์ เชื้อบุญมี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนางสาววนาลี ทุนมาก (ครูแอน) และนางสาวนิราวัลย์ เชื้อบุญมี (ครูวัลย์) เข้าร่วมการ

สพม.ตาก ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA Online) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ประชุมหารือ เพื่อบรรจุ ครูแอนครูวัลย์ เป็นครู ตามคำพิพากษา

สพม.สุโขทัย และ สพม.ตาก ประชุมหารือ เพื่อบรรจุ ครูแอนครูวัลย์ เป็นครูผู้ช่วย ตามคำพิพากษาของศาลปกครอง . เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย, นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 2 เขตพื้นที่ ร่วมประชุมหารือ เรื่องการบรรจุครูผู้ช่วย ตามคำพิพากษาปกครอง กรณีของ นางสาววนาลี ทุนมาก (ครูแอน) และนางสาวนิราวัลย์ เชื้อบุญ (ครูวัล