ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ”ให้แก่บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2567 ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ สพม.ตาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าพบ ผอ.สพม.ตาก

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 คุณสมหมาย ศิริธรรม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เพื่อปรึกษาถึงแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเตือนภัยให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก

ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายชยุต นามอยู่ นายจักรรินทร์ แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม การก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” นำโดย นายมนตรี ใยระย้า ผอ.รร.บ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” และคณะครู

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ตากครั้งที่ 5/2567 ณ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ตาก ครั้งที่ 5/2567 พร้อมด้วยนายชยุต นามอยู่ นายจักรรินทร์ แจ่มใส รองผอ.สพม.ตาก ผู้บริหาร สถานศึกษา ผอ.กลุ่มและบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยนายชยุต นามอยู่ นายจักรรินทร์ แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากร ร่วมรับฟังนโยบายของ สพฐ. ในรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2567 ณ ห้องประชุมลานสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาตาก