วังเจ้าวิทยาคม-ถนอมราษฎร์บำรุง-ตากพิทยาคม ร่วมใจพัฒนา สพม.ตาก

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม นำโดยนายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูนักเรียนจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 นอกจากนี้ยังได้ประสานเครือข่ายผู้บริหาร จัดห้องพักสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร และครูที่ต้องมาติดต่อราชการ โรงเรียนตากพิทยาคม นำโดยนายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำบุคลากรตัดหญ้าดูแลความสะอาด และเคลื่อนย้ายห้องประชุม ห้องทำงานภายในสำนักงาน และนายมนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบหมายให้ค

ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพื่อเยี่ยมบ้านครู นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

12 ตุลาคม 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก นางสุภัทร เงินดี ผอ.โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพื่อเยี่ยมบ้านครู นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงในรอบ 100 ปี ของ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยได้ร่วมกับ นายสาโรช เกตุสาคร ผอ.และคณะครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มอบสิ่งของจำเป็น และเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ในการนี้ได้ชื่นชมนักเรียนพักนอนที่ได้มีจิตอาสา ออกช่วยเหลือชาวบ้าน จนได้รับคำชื่นชมและคำขอบคุณตลอดเส้นทางของการเยี่ยมบ้าน ซึ่งเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนใน

ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ให้กำลังใจสู้ภัย covid-19 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อ.วังเจ้า จ.ตาก เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ที่ระบาดในพื้นที่อย่างรุนแรง โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหาร และคณะครูในโรงเรียน ในด้านการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียน ทั้งนี้ได้ชื่นชมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างหลากหลาย และให้กำลังใจครูนะกเรียนให้หายการติดเชื้อ covid-19 ในเร็ววันด้วย

การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด 19 ในนักเรียน อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด 19 ในนักเรียน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อ.แม่ระมาด และโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับ

ผอ.สพม.ตาก ได้เชิญชวนให้ประธานอาชีวศึกษา เข้าร่วมก่อตั้งโครงการ “ เมืองแห่งนวัตกรรมจังหวัดตาก”

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าพบ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนมัธยมศึกษา กับวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก ตามนโยบาย “ห้องเรียนอาชีพ” ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในโอกาสนี้ ผอ.สพม.ตาก ได้เชิญชวนให้ประธานอาชีวศึกษา เข้าร่วมก่อตั้งโครงการ “ เมืองแห่งนวัตกรรมจังหวัดตาก” ซึ่งทางอาชีวศึกษายินดีร่วมเป็นกรรมการ ก่อตั้งในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน