สพม.ตาก ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบ (O-NET) ม.3 ระดับสนามสอบ

27 มกราคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การจัดสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก

สพม.ตาก ประชุมคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3

26 มกราคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก

สพม.ตาก เข้ารับฟังนโยบาย “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 และประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพ สพม.ตาก

วันที่ 25 มกราคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากรร่วมรับฟังนโยบาย ของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบออนไลน์ และ ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพ สพม.ตาก ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก

สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่กุวิทยาคม

วันที่ 24 มกราคม 2566 ส.ต.ต ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่โรงเรียน แม่กุวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การจัดหลักสูตรท้องถิ่น “รักษ์ตาก” ที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ การกำกับติดตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค และมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมี ดร.ลาวัลย์ เกติมา ผอ.รร.แม่กุวิทยาคม คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ (cr.ภาพข่าว : เครือข่ายประชาส

สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

วันที่ 23 มกราคม 2566 ส.ต.ต ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การจัดหลักสูตรท้องถิ่น “รักษ์ตาก” ที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการนักเรียนพักนอน การกำกับติดตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค และมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในการนี้ได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธง และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร คณะค