ร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก

รับรายงานตัว ครูผู้ช่วย

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 สพม.ตาก เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จำนวน 2 ราย วิชาเอก เคมี โดยมี ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ รอง ผอ.สพม.ตาก และ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุุคล ร่วมให้การต้อนรับ ให้ความรู้ คำแนะนำในการเป็นข้าราชการครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพที่ดี ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก

ประชุมคณะกรรมการ ITA online

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (ITA Online) โดยมี นายสิงห์เพชร สุทธิ /นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ระชุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้รับผิดชอบงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ของโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ รอง ผอ.สพม.ตาก และคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก