บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด (SDG4) จัดโดย ศึกษาธิการจังหวัดตาก โดยมีนายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เข้ารับฟังนโยบาย “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตากพร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากร ร่วมรับฟังนโยบาย ของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก

นำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนสุจริต 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นกำลังใจให้แก่ตัวแทนผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ในสังกัด ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่