โรงเรียนสรรพวิทยาคม : ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน รายการแข่งขันเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่อิสระ ชายเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ “ราชบุรีเกมส์”