• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: กลุ่มอำนวยการ 083-8762111 กลุ่มนิเทศ ฯ 083-8754111 กลุ่มการเงิน 083-8728111 กลุ่มส่งเสริมฯ 083-8730111
    Phone:กลุ่มแผน 083-8696111 กลุ่มบริหารงานบุคคล 083-8795111 E-mail: secondary.tak@gmail.com
Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai