โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : ร่วมกิจกรรม ถนนคนเดินตลาดกาดหางดง ณ ตลาดกาดหางบ้านแม่ปะ หมู่ 9 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 3 เมษายน 2567

นางทองเพียร วาทา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวจันทนา ขัดตา และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรม ถนนคนเดินตลาดกาดหางดง ณ ตลาดกาดหางบ้านแม่ปะ หมู่ 9 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก