โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : พิธีสวนสนามอำลาเกษียณอายุราชการ ของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ

นางศรีรัตน์ อินทนุ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ พร้อมด้วย นายวีรชน จตุรภัทรวงศ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมพิธีสวนสนามอำลาเกษียณอายุราชการ ของงผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ จัดโดย ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : รางวัลต้นเเบบ โรงเรียนขนาดกลาง สพม.ตาก นวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระพรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4 จิตอาสาด้วยหัวใจ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มอบเกียรติบัตร รางวัลต้นเเบบ โรงเรียนขนาดกลาง สพม.ตาก นวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4 จิตอาสาด้วยหัวใจ

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : มอบเกียรติบัตรเเละรางวัล ในกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

นางศรีรัตน์ อินทนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ โนนน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เเละคณะครู มอบเกียรติบัตรเเละรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเเม่ปะวิทยาคม  

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

นางศรีรัตน์ อินทนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ โนนน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ วัดเวฬุวัน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมด้วย กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลแม่สอด จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรม เเละนางศรีรัตน์ อินทนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม