(7) ข้อต้องทำ (7) วันอันตราย โดย สคร.2 พิษณุโลก (กรมควบคุมโรค)​ บอกเตือน ขับขี่ปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 นี้

***(7) ข้อต้องทำ (7) วันอันตราย*** โดย สคร.2 พิษณุโลก (กรมควบคุมโรค)​ บอกเตือน ขับขี่ปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 นี้ โปรดติดตามข้อมูลข่าวสาร ของ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สคร.2 พิษณุโลก (กรมควบคุมโรค)​ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 1. (โทร) สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422 2. (โทรทัศน์) สถานีโทรทัศน์ ช่อง 2 NBT ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 10.00-11.00 น. 3. (วิทยุ) สถานีวิทยุวัดเจดีย์ยอดทอง คลื่น FM 106.50 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น. 4. (วิทยุ) สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก คลื่น F

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกโครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีการปรับหลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกโครงการครูดีในดวงใจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังไฟล์แนบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกราง