ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเสวนาทางการศึกษา Empowering Rural Teacher : China-ASEAN Teacher Professional Development Forum

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเสวนาทางการศึกษา Empowering Rural Teacher: China-ASEAN Teacher Professional Development Forum จัดโดย สพม.ตาก ร่วม UNESCO : Teacher College Education วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ช่องทางรับชม ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ Time: 12:30-16:00(GMT+7), 2nd November, 2021 Forum in Chinese: https://wx.vzan.com/live/tvchat-1518837300?v=1635215617350 Forum in English: https://wx.vzan.com/live/tvchat-954581170?v=1635215960268