การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกโครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีการปรับหลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกโครงการครูดีในดวงใจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังไฟล์แนบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกราง

📣สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ” SPM.TAK RUN 2023 “

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ” SPM.TAK RUN 2023 “ สนามที่ 1 วัน อาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00 น. สถานที่ ณ อาคารหอกิตติคุณ อ.เมือง จ.ตาก ระยะทาง 10 กม. และ 5 กม. สนามที่ 2 วัน อาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. สถานที่ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ระยะทาง 10 กม. และ 5 กม. ———————————————————- ค่าสมัคร ค่าสมัค

เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่น ด้าน Coding “Coding Achievement Awards”

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่น ด้าน Coding “Coding Achievement Awards” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบการอบรมออนไลน์ และแบบพบหน้าทั่วประเทศตลอดช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเสวนาทางการศึกษา Empowering Rural Teacher : China-ASEAN Teacher Professional Development Forum

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเสวนาทางการศึกษา Empowering Rural Teacher: China-ASEAN Teacher Professional Development Forum จัดโดย สพม.ตาก ร่วม UNESCO : Teacher College Education วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ช่องทางรับชม ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ Time: 12:30-16:00(GMT+7), 2nd November, 2021 Forum in Chinese: https://wx.vzan.com/live/tvchat-1518837300?v=1635215617350 Forum in English: https://wx.vzan.com/live/tvchat-954581170?v=1635215960268