(7) ข้อต้องทำ (7) วันอันตราย โดย สคร.2 พิษณุโลก (กรมควบคุมโรค)​ บอกเตือน ขับขี่ปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 นี้

***(7) ข้อต้องทำ (7) วันอันตราย***
โดย สคร.2 พิษณุโลก (กรมควบคุมโรค)​ บอกเตือน ขับขี่ปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 นี้

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสาร ของ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สคร.2 พิษณุโลก (กรมควบคุมโรค)​ ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. (โทร) สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422
2. (โทรทัศน์) สถานีโทรทัศน์ ช่อง 2 NBT ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 10.00-11.00 น.
3. (วิทยุ) สถานีวิทยุวัดเจดีย์ยอดทอง คลื่น FM 106.50 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น.
4. (วิทยุ) สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก คลื่น FM 104.25 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.
5. (f) Facebook : Pr.Dpc2 และช่องกลุ่ม Line  สื่อมวลชน / สสจ. หรือ อสม. และ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 5 จังหวัด