โรงเรียนสรรพวิทยาคม : ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสรรพวิทยาคม ตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล Judges Award ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชา