(7) ข้อต้องทำ (7) วันอันตราย โดย สคร.2 พิษณุโลก (กรมควบคุมโรค)​ บอกเตือน ขับขี่ปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 นี้

***(7) ข้อต้องทำ (7) วันอันตราย*** โดย สคร.2 พิษณุโลก (กรมควบคุมโรค)​ บอกเตือน ขับขี่ปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 นี้ โปรดติดตามข้อมูลข่าวสาร ของ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สคร.2 พิษณุโลก (กรมควบคุมโรค)​ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 1. (โทร) สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422 2. (โทรทัศน์) สถานีโทรทัศน์ ช่อง 2 NBT ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 10.00-11.00 น. 3. (วิทยุ) สถานีวิทยุวัดเจดีย์ยอดทอง คลื่น FM 106.50 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น. 4. (วิทยุ) สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก คลื่น F