เหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมกับ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

    วันที่ 24 มกราคม 2566  เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่เพื่อบริการผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตเผื่อไว้รักษาและเป็นโลหิตสำรอง   ณ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”                   โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น  23 ถุง

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม : รับมอบเงินสนับสนุน การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนเหนือเขื่อนภูมิพล จาก กฟผ.เขื่อนภูมิพล

นายรัติน์พงษ์  สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.วิโรจน์  ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตัวแทนครูและนักเรียน รับมอบเงินสนับสนุนเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีภูมิลำเนาเหนือเขื่อนภูมิพล จำนวน 10,000 บาท โดยมีนายวรพจน์   วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นผู้มอบ  เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้รับโอกาสทางการศึกษา  ณ อาคารที่ทำการเขื่อนภูมิพล  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้