โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : พิธีสวนสนามอำลาเกษียณอายุราชการ ของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ

นางศรีรัตน์ อินทนุ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ พร้อมด้วย นายวีรชน จตุรภัทรวงศ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมพิธีสวนสนามอำลาเกษียณอายุราชการ ของงผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ จัดโดย ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ พร้อมรับมอบเกียรติบัตร

วันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มอบหมายให้นายทำนอง รุ่งระวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖                          ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ พร้อมรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง               ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม   อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การเเข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวไพลิน แหน่น้ำ ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะภาษาจีน และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้เเก่ นางสาวศศิวิมล พันรัตนชาติ และนายทัศพล พันรัตนชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเเข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าๆ 

นางวรรณฤดี    กิจเจริญรุ่งโรจน์   ประธานแม่บ้านมหาดไทย ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายนวพล นวกูลภัณฑ์        นายอำเภอบ้านตาก และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบทุนการศึกษา และมอบของอุปโภค-บริโภค ให้กับ           เด็กชายวัชรินทร์ นอกใน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าๆ ณ ห้องประชุมจามจุรี   โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก