โรงเรียนพบพระวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนพบพระวิทยาคม นำโดยนายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสมคิด พาวงศ์ , นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายสรวิชญ์ เรือนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พิจารณาทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสาในการรับทุนการศึกษา และเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนให้แก่นักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ​ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)