โรงเรียนตากพิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564

🏆** รางวัลโรงเรียนพระราชทาน **🏆 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ หนึ่งในมาตรฐานการศึกษาอันทรงเกียรติ 🥇โรงเรียนตากพิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 🙏🏻ทางโรงเรียนขอขอบคุณ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรโรงเรียนตากพิทยาคมทุกท่านที่สนับสนุนและร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนตากพิทยาคมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้