ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเสวนาทางการศึกษา Empowering Rural Teacher : China-ASEAN Teacher Professional Development Forum

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเสวนาทางการศึกษา
Empowering Rural Teacher: China-ASEAN Teacher Professional Development Forum
จัดโดย สพม.ตาก ร่วม UNESCO : Teacher College Education
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป

ช่องทางรับชม
ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

Time:
12:30-16:00(GMT+7),
2nd November, 2021
Forum in Chinese:
https://wx.vzan.com/live/tvchat-1518837300?v=1635215617350

Forum in English:
https://wx.vzan.com/live/tvchat-954581170?v=1635215960268