โรงเรียนสามเงาวิทยาคม : จัดกิจกรรมคุรุปูชนีย์ศรีสามเงา กษิณาลัย 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ร่วมกับ ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสามเงา จัดงาน “คุรุปูชนีย์ศรีสามเงา กษิณาลัย 2565” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 จำนวน 15 ท่านโดยมีนายสวนิต  สุริยะกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น