โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม : กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม นำโดย นายสุทินธ์ คำน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566 มีตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครูเเละนำพานขึ้นไหว้ครู เพื่อเเสดงความเคารพเเละรำลึกถึงพระคุณครู นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี มอบรางวัลแก่ห้องที่ชนะการประกวดพานธูปเทียนและพานดอกไม้