โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ได้รับการประเมิน โครงการการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” อำเภอวังเจ้า ปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ได้รับการประเมิน โครงการการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” อำเภอวังเจ้า ปี ๒๕๖๕ โดยมี ร.อ.อำนาจ มหันตรัตน์ ปลัดอำเภอวังเจ้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นการเเก้ปัญหาด้านการจัดการขยะ โดยทำหลุมขยะเปียกและคัดเเยกขยะ