โรงเรียนสรรพวิทยาคม : ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์ บท “โพชฌังคปริตร” ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดไทยสามัคคี