โรงเรียนสรรพวิทยาคม : ทีมหุ่นยนต์สรรพวิทยาคม ผ่านการสอบคัดเลือก การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ประเภทยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖