โรงเรียนสรรพวิทยาคม : เผยแพร่ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่ สพม.ตาก กลุ่ม ๒