โรงเรียนสรรพวิทยาคม : นักเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัล ”เยาวชนคนดี ศรีสังคม” จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด)