โรงเรียนวังประจบวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม พร้อมด้วยนายวทัญญู การกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม คณะครู และสภานักเรียน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1XFzIcXFegk0uSRKrBxhwo7…