โรงเรียนสรรพวิทยาคม : จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗