โรงเรียนวังประจบวิทยาคม มอบทุนการศึกษากับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลประเภท กีฬามวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดตาก ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม มอบหมายให้ นายวทัญญู การกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กหญิงวันวิสา เผือกบุญเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท กีฬามวยไทยสมัครเล่น และนายธีรากร จันพุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ไ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก