โรงเรียนพบพระวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนพบพระวิทยาคม นำโดยนายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสมคิด พาวงศ์ , นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายสรวิชญ์ เรือนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก