โรงเรียนพบพระวิทยาคม ร่วมต้อนรับนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในการนี้นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายสมคิด พาวงศ์ , นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับ โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระม