โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 พิธีไหว้ครู 2564 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความผูกพันระหว่างครู และนักเรียน รวมถึงเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ภาพ : สุดาลักษณ์  คำลำ