โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม โครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนยุคอัลฟ่า(Gen Alpha) สู่การพัฒนาเป็นพลโลก (SPM.TAK : Young Reporter) ณ บ้านพักเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก