โรงเรียนผดุงปัญญา : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสถานศึกษา ระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นักเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสถานศึกษา ระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผลงานเรื่อง “การบริหารจัดการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในองค์กร” โครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2564