การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัดตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา ได้มอบหมายให้นายพีรพัฒน์ พรมพล ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัดตาก ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรม จริยธรรม ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดดอนแก้ว ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผลการประกวดดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น * นายธนกฤต พุกนันตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท

ร่วมต้อนรับ กงสุลใหญ่ เฉิน ไห่ผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมด้วยครูสอนภาษาจีน ร่วมต้อนรับ กงสุลใหญ่ เฉิน ไห่ผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนตากกวง

นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. เข้าชมหอหอศิลปและวัฒนธรรมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย 2. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดแสดงห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าจิตรลดา ห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าไทครั่ง ห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าไททรงดำ และห้องนิทรรศการหมุนเวียน 3. กิจกรรมทุบดอกไม้ลายกระเป๋า นักเรียนได้ทำลายก

งานแข่งขันทักษะภาษาเมียนมา Myanmar Fest-မြန်မာ​ဈေးပွဲ 2024

งานแข่งขันทักษะภาษาเมียนมา Myanmar Fest-မြန်မာ​ဈေးပွဲ 2024 ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมเมียนมา ประจำปี 2567 โดยสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้นางโศภิต คริเสถียร ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🥇รางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ภาษาพม่าระดับมัธยมศึกษา นางสาวญาณิน สิงห์ทองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/10 🥉ราง

ร่วมเสวนาระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ การบริหารการศึกษา เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ( Educational Administration Exchange Forum: Educational for More Opportunities to Thrive)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมด้วย นางสาวพิชญาภรณ์ ฮวบน้อย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ร่วมเสวนาระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ การบริหารการศึกษา เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ( Educational Administration Exchange Forum: Educational for More Opportunities to Thrive) ร่วมกับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมี ประเทศ ฟิลิปปินส์ พม่า จีน และไทย เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้