สพม.ตาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการโรงเรียน ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

วันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการ สพม.ตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ในสังกัด สพม.ตาก ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA ScQA) โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม