สพม.ตาก จัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการ สพม.ตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับบุคลากรใหม่ สพม.ตาก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2,4,9,11 และ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้เน้นให้บุคลากรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มีกระบวนการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และองค์กร โดยมีนางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ ระบบสารสนเทศในสำนักงาน ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก