ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสา พระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดตาก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน
เปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก