ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัด ได้มอบชุดคอมพิวเตอร์สำหรับยืม

วันที่ 4 มีนาคม 2565 สพม.ตาก รับมอบชุดคอมพิวเตอร์สำหรับยืมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จำนวน 1 ชุด โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จำนวน 1 ชุด และ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จำนวน 1 ชุด
ขอขอบคุณโรงเรียนดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้