จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 7 เมษายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.ตาก คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก สำนักงานจังหวัดตาก สาธารณสุขจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดหางานจังหวัดตาก และตำรวจภูธรจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการติดตามค้นหา ผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และหรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ เพื่อการมีงานทำ ทุกหน่วยงานตกลงทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” โดยจะร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเรียนต่อจนจบหลักสูตรได้ ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก