สถานีแก้หนี้ครู

วันที่ 8 เมษายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานีแก้หนี้ครู ร่วมประชุมออนไลน์คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาตาม โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ สตูดิโอโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.ตาก