เข้ารับฟังนโยบาย “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2565

15 มิถุนายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.ตาก ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากร ร่วมรับฟังนโยบาย ของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก