พบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้าพบนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อนำเสนอกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการ “รักษ์ตาก รักษ์โลก” ปลูกต้นดอกเสี้ยว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ทั่วทั้งจังหวัดตาก และโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ให้สอดคล้องกับบนริบทท้องถิ่นของ จ.ตาก ภายใต้ MODEL รักษ์ตาก เพื่อสร้างความสำนึกรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง นำสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม ให้มีมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดตาก Tak province change for good