สพม.เชียงใหม่ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ดูงาน สพม.ตาก

ที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ นำบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ดูงาน สพม.ตาก โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก นายเอกชัยใจ ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก และบุคลากร สพม.ตาก ให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง