ดูงาน EEC ภาคตะวันออก สพม.ชลบุรี ระยอง

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก นำศึกษานิเทศก์ในสังกัด จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายสมเจตน์ เนียมก้อน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นางเสาวนีย์ บุญทอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางปิยฉัตร คนชม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวพรทิพย์ อินอยู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายพันตรี สีขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศึกษาดูงานหลักสูตรเขตพัฒนาพิเศษ EEC ณ สพม.ชลบุรี ระยอง และดูผลลัพธ์การใช้หลักสูตรเขตพัฒนาพิเศษ ณ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี