นำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนสุจริต 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นกำลังใจให้แก่ตัวแทนผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ในสังกัด ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่