สพม.ตาก ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สพม.หนองคาย

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพม.หนองคาย ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ดร.กานนท์ แสนเภา อดีต ผอ.สพม.หนองคาย นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพม.หนองคาย และบุคลากร ณ สพม.ตาก