สพม.ตาก ร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก ร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก