สพม.ตาก ร่วมงานแถลงข่าวศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

20 มกราคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานแถลงข่าวศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน