สพม.ตาก ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบ (O-NET) ม.3 ระดับสนามสอบ

27 มกราคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การจัดสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก