สพม.ตาก ศึกษาดูงานเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร่วมกับสพป.ตาก เขต 1 สพป.ตาก เขต 2 และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก พร้อมคณะ โดยมีนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผอ.สพป.น่าน เขต1 นางโสภา ชวนวัน รอง ผอ.สพม.น่าน นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และนางธนิดา มีศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน เป็นผู้ร่วมถอดประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1