สพม.ตาก ร่วมต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตากพร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสมาเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมไพศาล สมนึก โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก