แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ AMSS++ / SMSS

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สพม.ตาก นำโดย ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ/ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก ผู้บริหารสถานศึกษา.นสังกัด และ บุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงาน สพป.ลพบุรี เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงาน (AMSS++) และระบบสนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ในการใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนภารกิจงานจัดการศึกษา ให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยี ดิจิตัลเป็นเครื่องมือใยการขับเคลื่อน โดยมี นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์/นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศน์ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1